I. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava

Informácie o pracovisku

História a súčasnosť: I. neurologická klinika LFUK a UNB je najstaršou neurologickou klinikou na Slovensku. Hneď po založení Univerzity Komenského v roku 1919 vtedy ešte Neuropsychiatrická klinika bola jednou z 9 kliník, ktoré položili základy novej lekárskej fakulty. Jej prvým prednostom bol profesor Zdeněk Mysliveček. V roku 1950 sa neuropsychiatria rozdelila na dva odbory a prvým prednostom samostatnej neurologickej kliniky sa stal profesor Jozef Černáček, ktorý bol autorom vynikajúcej a nadčasovej učebnice Neurologická propedeutika. Na I. neurologickej klinike boli položené základy slovenskej neurológie a odtiaľto vyšli aj najvýznamnejší neurológovia Slovenska. V súčasnosti po významných rekonštrukčných prácach I. neurologická klinika poskytuje najvyššie a najkvalitnejšie služby v odbore neurológia. Klinika sa radí medzi najvýznamnejšie vedecké pracoviská Univerzity Komenského Bratislava a získala štatút Centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody v rámci operačného programu EÚ. Poskytuje pregraduálnu a postgraduálnu výučbu vrátane III. stupňa vysokoškolského štúdia v slovenskom a anglickom jazyku. Pre študentov sú k dispozícii 4 stážové/prednáškové miestnosti s audiovizálnou technikou a s možnosťou on-line prezerania aktuálnych CT/MR snímkov, ako i zariadenie pre telekonferencie. Študenti majú k dispozícii 2 samostatné miestnosti pre vyšetrenie pacientov.

Ústavná starostlivosť: Celkový počet lôžok je 64, z toho: Jednotka intenzívnej starostlivosti 9 lôžok, Spánkové centrum 4 lôžka. V ústavnej starostlivosti sa klinika zaoberá diagnostikou a liečbou najmä ochorení cerebrovaskulárnych, demyelinizačných, záchvatových, neuromuskulárnych, degeneratívnych, vertebrogénnych, spánkových, nádorových, a poruchami periférneho nervového systému.

Výskumné projekty 2016

Fotografie kliniky

Pre študentov
Pre lekárov
Pre pacientov
Pre návštevy
Angiograf pre endovaskulárnu trombektómiu
Jednotka intenzívnej starostlivosti
Jedáleň pre pacientov
Izba pre pacientov

 

 

 

Informácie o štúdiu

Štúdium

Rozvrhy

Projekty

Spolupráca

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

Lekárska fakulta, I. neurologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

Mgr. Natália Čičmanec

Lekárska fakulta, I. neurologická klinika
odborný sekretár, sekretárka, i. n.

Karin Garžíková

Lekárska fakulta, I. neurologická klinika
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Mgr. MUDr. Zoltán Goldenberg, PhD.

Lekárska fakulta, I. neurologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Alexandra Görcsová

Lekárska fakulta, I. neurologická klinika
odborný sekretár, sekretárka, i. n.

MUDr. Patrik Karapin

Lekárska fakulta, I. neurologická klinika
asistent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mária Kaššáková

Lekárska fakulta, I. neurologická klinika
laborant v biológii a príbuzných odboroc

MUDr. Katarína Klobučníková, PhD.

Lekárska fakulta, I. neurologická klinika
odborný zamestnanec v biologických a v p
Lekárska fakulta, I. neurologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD., MPH

Lekárska fakulta, I. neurologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť